System gospodarki odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZMIANY W ODPADACH

Szanowni Mieszkańcy,

na przełomie października i listopada br. do Państwa skrzynek pocztowych trafi nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobligowani są do jej wypełnienia i złożenia do dnia 30 listopada 2015r. Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia i złożenia deklaracji będą zawarte w załączonym do deklaracji Komunikacie. Zmiana wzoru deklaracji podyktowana jest nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399).

 

27 listopada 2015
Marta Merchel

Zmiana stawki od 01.01.2016r.

Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/62/2015 z dnia 16 września 2015r. opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin od 1 stycznia 2016r. będą wynosiły:

- 12 zł/osobę w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 24 zł/ osobę miesięcznie dla osób, które odpadów nie segregują,

Wprowadzona została również ryczałtowa stawka dla nieruchomości o statusie rekreacyjnym. Opłaty dla ww działek będą wynosiły:

- 144 zł/rocznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,

- 288 zł /rocznie jeżeli odpady nie są zbierane w spoisób selektywny.

Opłat należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpił wywóz odpadów. 

Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

1 października 2015
Czytaj więcej o: Zmiana stawki od 01.01.2016r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5020